Saba Velvet Shawl (navy blue)
Saba Velvet Shawl (navy blue)
Saba Velvet Shawl (navy blue)

Saba Velvet Shawl (navy blue)

Regular price $65.00
Unit price  per 

A beautiful navy blue velvet shawl with golden work.